Jelentkezési lap

Kompetens, megbízható és gyors. Mind az ügyfél, mind az ideiglenes alkalmazott.

Személyes adatok
Családi állapot:
Az e-mail címet a VZM Uitzendgroep B.V. és a munkavállaló közötti kommunikáció céljára használjuk. A munkavállaló gondoskodik arról, hogy mindig hozzáférjen ehhez az e-mail címhez, és hogy mások ne tudják használni az e-mail címét.
 
Cím Hollandiában
 
Külföldi cím
 
Azonosítási adatok
 
GBA nyilatkozat
 
Igen
 
Nem
Ha házasodik: A partnered Hollandiában él?
 
 
Igen
 
Nem
 
 
Igen
 
Nem
 
Bank információ
 
Szállítás
Jogosítvány:
Igen
 
Nem
 
 
Nyelvek
Írás
 
Olvasás
 
Beszéd
Írás
 
Olvasás
 
Beszéd
Írás
 
Olvasás
 
Beszéd
Írás
 
Olvasás
 
Beszéd
Írás
 
Olvasás
 
Beszéd
Írás
 
Olvasás
 
Beszéd
 
Az elmúlt év során kapott segélyt?
 
 
Igen
 
Nem
 
 
Lakóhely
 
 
Igen
 
Nem
 
 
ET
Igénybe veszi az ET-térítést (költségtérítés területen kívül)?
 
Igen
 
Nem
 
 
Szünidei munka
 
Igen
 
Nem
 
 
Ha igen, milyen napok állnak rendelkezésre
 
 
Tapasztalat
 
 

A munkavállaló érti, hogy a jelentkezési lap helytelen és/vagy hiányos kitöltése következményekkel járhat a munkaerő-kölcsönző irodánál történő nyilvántartásba vételére, és az állásajánlatokra, valamint az annak alapjául szolgáló munkaszerződésre. A jelentkezési lap helytelen és/vagy hiányos kitöltésének munkavállalót és/vagy a munkaerő-kölcsönző irodát érintő hátrányos következményei teljes mértékben a munkavállaló költségét és kockázatát képezik.

A munkaerő-kölcsönző iroda bizalmasan kezeli a fenti adatokat és azokat felveszi a munkaerő-kölcsönző iroda számítógépes adatbázisába. A munkaerő-kölcsönző iroda ennek során az Általános Adatvédelmi Törvényben foglaltaknak megfelelően jár el. A munkavállaló egyetért azzal, hogy a személyazonosító adatait a VZM Uitzendgroep BV-intranet hálózatán keresztül munkaszerzés céljából a megbízó rendelkezésére bocsájtsák.

A munkavállaló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatait elmentsék, és azokat a (potenciális) kölcsönvevő vállalatokkal megosszák. A jelentkezési lapot (az esetleges önéletrajzzal) 4 hétig őrizzük meg, amely időszak 4 héttel meghosszabbítható. A munkavállaló kifejezetten hozzájárul a 4 hetes időtartam meghosszabbításához.

Ha a kikölcsönzött munkavállaló ezen időszakon belül munkát végez, akkor az adatait a legutolsó munkaszerződés lejárta után 7 évig megőrzik.

A VZM Uitzendgroep BV a NBBU (Holland munkaerő-közvetítő és -kölcsönző vállalatok szövetsége) tagja, és köteles betartani a munkaerő‐kölcsönző vállalkozások ágazatán belül alkalmazott minősítési rendszer követelményeiből eredő magatartási normákat és minőségi követelményeket, amelyeket a NEN 4400-1 szabvány szerint ellenőriznek.

A VZM Uitzendgroep B.V. digitalizált aláírásokat használ, ezért a VZM Uitzendgroep B.V. kizárólag a munkavállaló által megadott e-mail címet használja.

Erre a címre fogják a meghatalmazásokat és szerződéseket küldeni digitális aláírás céljából. A munkavállalót arra kérik, hogy a dokumentumot a digitális aláírással küldje vissza. Azokat a szerződéseket, amelyeket a munkavállaló 14 napon belül nem küld vissza, és ahol a munkavállaló munkát hajtott végre (például azért, mert a kölcsönvevő vállalatnál ténylegesen dolgozott), a munkavállaló által elfogadottnak kell tekinteni. Ugyanez vonatkozik a meghatalmazásokra is.

A munkavállaló által megadott e-mail címre változásbejelentő lapot küldünk. A munkavállaló a változásbejelentő lapon tudja megadni, hogy az elejétől fogva igénybe kívánja-e venni a béradó- kedvezményt vagy nem. Hacsak nem a munkavállaló azt adja meg, hogy nem igényli, akkor az adókedvezmény alkalmazását feltételezzük. A munkavállaló a változásbejelentő lapon azt is megadhatja, hogy igénybe kívánja-e venni a HollandZorg egészségbiztosítást. Amennyiben a munkavállaló nem kívánja igénybe venni a HollandZorg biztosítást, akkor meg kell adnia, hogy Hollandián belül hol kötött egészségbiztosítást.

Valamennyi formanyomtatványt és szerződést holland nyelven és a munkavállaló nyelvén is kiállítják. A dokumentumok tartalmilag megegyeznek, és azokat fordítóirodával fordíttatjuk. Amikor a munkavállaló az egyik nyelven írt dokumentumot aláírja, akkor az aláírás mindkét nyelvre érvényes. A nyomtatvány és a szerződés holland nyelven kötelező érvényű, mivel a szerződésre a holland jog alkalmazandó.

A jelen négyoldalas jelentkezési lap aláírásával a munkavállaló jóváhagyja a jelentkezési lapon megadott és kitöltött adatokat, különösen az adatainak tárolására és megosztására, valamint a digitális aláírással történő munkamódszerre, illetve a béradókedvezmény alkalmazására vonatkozó egyetértést, kivéve, ha a változásbejelentő lapon másképp nem adják meg.