Jelentkezési lap

Kompetens, megbízható és gyors. Mind az ügyfél, mind az ideiglenes alkalmazott.

1 Személyes adatok

Családi állapot:
Az e-mail címet a VZM Uitzendgroep B.V. és a munkavállaló közötti kommunikáció céljára használjuk. A munkavállaló gondoskodik arról, hogy mindig hozzáférjen ehhez az e-mail címhez, és hogy mások ne tudják használni az e-mail címét.
 

2 Cím Hollandiában

 

3 Külföldi cím

 

4 Béradó-jóváírás

 
 
 
 

5 Azonosítási adatok

 

6 GBA nyilatkozat

 
 
Ha házasodik: A partnered Hollandiában él?
 
 
 
 
 
 
 

7 Bank információ

 

8 Szállítás

Jogosítvány:
Igen
 
Nem
 
 

9 Nyelvek

 

10 Az elmúlt év során kapott segélyt?

 
 
 
 

11 Lakóhely

 
 
 
 

12 ET

Igénybe veszi az ET-térítést (költségtérítés területen kívül)?
 
 
 

13 Szünidei munka

 
 
 
Ha igen, milyen napok állnak rendelkezésre
 

14 Tapasztalat

 

A munkavállaló érti, hogy a jelentkezési lap helytelen és/vagy hiányos kitöltése következményekkel járhat a munkaerő-kölcsönző irodánál történő nyilvántartásba vételére, és az állásajánlatokra, valamint az annak alapjául szolgáló munkaszerződésre. A jelentkezési lap helytelen és/vagy hiányos kitöltésének munkavállalót és/vagy a munkaerő-kölcsönző irodát érintő hátrányos következményei teljes mértékben a munkavállaló költségét és kockázatát képezik.

A munkaerő-kölcsönző iroda bizalmasan kezeli a fenti adatokat és azokat felveszi a munkaerő-kölcsönző iroda számítógépes adatbázisába. A munkaerő-kölcsönző iroda ennek során az Általános Adatvédelmi Törvényben foglaltaknak megfelelően jár el. A munkavállaló egyetért azzal, hogy a személyazonosító adatait a VZM Uitzendgroep BV-intranet hálózatán keresztül munkaszerzés céljából a megbízó rendelkezésére bocsájtsák.

A munkavállaló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatait elmentsék, és azokat a (potenciális) kölcsönvevő vállalatokkal megosszák. A jelentkezési lapot (az esetleges önéletrajzzal) 4 hétig őrizzük meg, amely időszak 4 héttel meghosszabbítható. A munkavállaló kifejezetten hozzájárul a 4 hetes időtartam meghosszabbításához.

Ha a kikölcsönzött munkavállaló ezen időszakon belül munkát végez, akkor az adatait a legutolsó munkaszerződés lejárta után 7 évig megőrzik.

A VZM Uitzendgroep BV a NBBU (Holland munkaerő-közvetítő és -kölcsönző vállalatok szövetsége) tagja, és köteles betartani a munkaerő‐kölcsönző vállalkozások ágazatán belül alkalmazott minősítési rendszer követelményeiből eredő magatartási normákat és minőségi követelményeket, amelyeket a NEN 4400-1 szabvány szerint ellenőriznek.

A VZM Uitzendgroep B.V. digitalizált aláírásokat használ, ezért a VZM Uitzendgroep B.V. kizárólag a munkavállaló által megadott e-mail címet használja.

Erre a címre fogják a meghatalmazásokat és szerződéseket küldeni digitális aláírás céljából. A munkavállalót arra kérik, hogy a dokumentumot a digitális aláírással küldje vissza. Azokat a szerződéseket, amelyeket a munkavállaló 14 napon belül nem küld vissza, és ahol a munkavállaló munkát hajtott végre (például azért, mert a kölcsönvevő vállalatnál ténylegesen dolgozott), a munkavállaló által elfogadottnak kell tekinteni. Ugyanez vonatkozik a meghatalmazásokra is.

A munkavállaló által megadott e-mail címre változásbejelentő lapot küldünk. A munkavállaló a változásbejelentő lapon tudja megadni, hogy az elejétől fogva igénybe kívánja-e venni a béradó- kedvezményt vagy nem. Hacsak nem a munkavállaló azt adja meg, hogy nem igényli, akkor az adókedvezmény alkalmazását feltételezzük. A munkavállaló a változásbejelentő lapon azt is megadhatja, hogy igénybe kívánja-e venni a HollandZorg egészségbiztosítást. Amennyiben a munkavállaló nem kívánja igénybe venni a HollandZorg biztosítást, akkor meg kell adnia, hogy Hollandián belül hol kötött egészségbiztosítást.

Valamennyi formanyomtatványt és szerződést holland nyelven és a munkavállaló nyelvén is kiállítják. A dokumentumok tartalmilag megegyeznek, és azokat fordítóirodával fordíttatjuk. Amikor a munkavállaló az egyik nyelven írt dokumentumot aláírja, akkor az aláírás mindkét nyelvre érvényes. A nyomtatvány és a szerződés holland nyelven kötelező érvényű, mivel a szerződésre a holland jog alkalmazandó.

A jelen négyoldalas jelentkezési lap aláírásával a munkavállaló jóváhagyja a jelentkezési lapon megadott és kitöltött adatokat, különösen az adatainak tárolására és megosztására, valamint a digitális aláírással történő munkamódszerre, illetve a béradókedvezmény alkalmazására vonatkozó egyetértést, kivéve, ha a változásbejelentő lapon másképp nem adják meg.