Registracijos forma

Prakeikimas, jei pradėsite, pirmiausia užsiregistruokite

Asmeniniai duomenys
Šeiminė padėtis:
Elektroninio pašto adresas bus naudojamas visam susirašinėjimui tarp „VZM Uitzendgroep B.V.“ ir laikinojo darbuotojo. Laikinasis darbuotojas turi pasirūpinti, kad visada turėtų prieigą prie šio elektroninio pašto adreso ir kad šiuo elektroninio pašto adresu negalėtų pasinaudoti kiti asmenys.
 
Adresas Nyderlanduose
 
Adresas užsienyje
 
Informacija apie tapatybę
 
GBA pareiškimas
 
Taip
 
Ne
Jei esate vedęs: ar jūsų partneris gyvena Nyderlanduose?
 
 
Taip
 
Ne
 
 
Taip
 
Ne
 
banko informacija
 
Transportas
Vairuotojo pažymėjimas:
Taip
 
Ne
 
 
Kalbos
Rašymas
 
Skaitymas
 
Kalbėjimas
Rašymas
 
Skaitymas
 
Kalbėjimas
Rašymas
 
Skaitymas
 
Kalbėjimas
Rašymas
 
Skaitymas
 
Kalbėjimas
Rašymas
 
Skaitymas
 
Kalbėjimas
Rašymas
 
Skaitymas
 
Kalbėjimas
 
Ar esate gavę išmoką per praėjusius metus?
 
 
Taip
 
Ne
 
 
Gyvenamosios paskirties plotas
 
 
Taip
 
Ne
 
 
ET
Ar naudojate ET?
 
Taip
 
Ne
 
 
Darbas atostogų metu
 
Taip
 
Ne
 
 
Jei taip, kokias dienas galite gauti
 
 
Patirtis
 
 

Laikinasis darbuotojas suvokia, kad klaidingai ir (arba) nevisiškai užpildžius šią registracijos formą, gali atsirasti neigiamų pasekmių registracijai, laikinojo darbo įmonės teikiamiems darbo pasiūlymams ir juos pagrindžiančiai sutarčiai. Visą riziką ir sąnaudas, susijusias su galimomis, laikinajam darbuotojui ir (arba) laikinojo įdarbinimo įmonei atsiradusiomis pasekmėmis dėl klaidingai ir (arba) nevisiškai užpildytos registracijos formos, prisiima laikinasis darbuotojas.

Laikinojo įdarbinimo įmonė tvarkys pirmiau minėtus duomenis laikydamasi konfidencialumo; šie duomenys įtraukiami į laikinojo įdarbinimo įmonės kompiuterinę duomenų bazę. Šiuo atveju laikinojo įdarbinimo įmonė veiks vadovaudamasi Asmens duomenų apsaugos įstatymu. Laikinasis darbuotojas sutinka, kad jo tapatybės duomenys per „VZM Uitzendgroep BV“ intranetą būtų perduodami užsakovui darbo gavimo tikslais

Laikinasis darbuotojas aiškiai sutinka, kad jo duomenys būtų saugomi ir jais būtų dalijamasi su potencialiu laikinųjų darbuotojų nuomininku. Registracijos forma (ir, kai reikia, gyvenimo aprašymas) saugoma 4 savaites, po to terminas gali būti pratęstas 4 savaitėms. Laikinasis darbuotojas aiškiai sutinka, kad būtų pratęstas 4 savaičių laikotarpis.

Jeigu laikinasis darbuotojas per šį laikotarpį atliks darbus, duomenys bus saugomi iki 7 metų nuo paskutinės laikinojo darbo sutarties pabaigos.

„VZM Uitzendgroep BV“, prisijungusi prie Nyderlandų tarpininkavimo ir laikinojo įdarbinimo įmonių konfederacijos (NBBU), privalo laikytis visų elgsenos standartų ir reikalavimų kokybei, kurie nustatyti pagal NEN 4400-1 standartus prižiūrimame laikinojo darbo sektoriuje taikomose kvalifikacijos vertinimo sistemos nuostatose.

„VZM Uitzendgroep B.V.“ naudoja skaitmeninius parašus, todėl „VZM Uitzendgroep B.V.“ naudos tik laikinojo darbuotojo nurodytą elektroninio pašto adresą.

Šiuo adresu taip pat bus siunčiami įgaliojimai ir sutartys, skirtos pasirašyti skaitmeniniu parašu. Laikinojo darbuotojo prašoma atsiųsti atgal dokumentą, pasirašytą skaitmeniniu parašu. Laikoma, kad laikinasis darbuotojas sutiko su sutartimis, kurių jis neatsiuntė atgal per 14 dienų, tačiau kurias jis įgyvendino (pavyzdžiui, jeigu jis faktiškai pradėjo dirbti pas nuomininką). Tas pats taikytina ir įgaliojimams.

Laikinojo darbuotojo nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųsta pranešimo apie pasikeitimus forma. Laikinasis darbuotojas pranešimo apie pasikeitimus formoje gali nurodyti, ar laikinasis darbuotojas iš pat pradžių naudosis ar nesinaudos lengvatomis, taikomomis privalomoms socialinio draudimo įmokoms ir mokesčiams. Jeigu laikinasis darbuotojas nenurodo, kad jis nenori tuo pasinaudoti, laikoma, kad mokestinė lengvata bus pritaikoma. Pranešime apie pasikeitimus laikinasis darbuotojas taip pat gali nurodyti, ar laikinasis darbuotojas naudosis sveikatos draudimo bendrovės „Holland Zorg“ paslaugomis. Jeigu laikinasis darbuotojas nesinaudos sveikatos draudimo bendrovės „Holland Zorg“ paslaugomis, laikinasis darbuotojas turi nurodyti, kurioje bendrovėje Olandijoje jis yra apsidraudęs sveikatos draudimu.

Visos formos ir sutartys turi būti parengtos tiek nyderlandų kalba, tiek laikinojo darbuotojo gimtąja kalba. Dokumentų turinys yra identiškas ir dokumentai turi būti išversti profesionaliame vertimų biure. Jeigu laikinasis darbuotojas pasirašo viena iš dviejų kalbų, parašas turės galią abiem kalboms. Nyderlandų kalba parengta forma ir sutartis yra privalomos, kadangi sutarčiai yra taikoma Nyderlandų teisė.

Pasirašydamas šią registracijos formą, susidedančią iš 4 puslapių, laikinasis darbuotojas sutinka su visa šioje registracijos formoje minima ir užpildyta informacija, visų pirma jis sutinka saugoti ir dalytis savo duomenimis, pritaria darbo naudojant skaitmeninį parašą būdui ir lengvatos privalomoms socialinio draudimo įmokoms bei mokesčiams taikymui, jeigu pranešimo apie pasikeitimus formoje nenurodyta kitaip.