Formularz zgłoszeniowy

Kompetentny, niezawodny i szybki. Zarówno dla klienta, jak i dla pracownika tymczasowego.

1 Dane osobowe

Stan cywilny:
Adres e-mail będzie wykorzystywany do celów wszelkiej komunikacji między VZM Uitzendgroep B.V. a pracownikiem tymczasowym. Pracownik tymczasowy zadba o to, aby zawsze miał dostęp do tego adresu e-mail oraz aby inne osoby nie mogły posługiwać się tym adresem.
 

2 Adres w Holandii

 

3 Adres za granicą

 

4 Stosowana zniżka dla podatku od wynagrodzeń

 
 
 
 

5 Dane tożsamości

 

6 Oświadczenie GBA

 
 
Jeśli jesteś żonaty: Czy twój partner mieszka w Holandii?
 
 
 
 
 
 
 

7 Informacje bankowe

 

8 Transport

Prawo jazdy:
tak
 
nie
 
 

9 Języki

 

10 Czy w minionym roku pobierano świadczenie?

 
 
 
 

11 Zakwaterowanie

 
 
 
 

12 ET

Czy ET używa?
 
 
 

13 Praca wakacyjna

 
 
 
Jeśli tak, jakie dni są dostępne
 

14 Doświadczenie

 

Pracownik tymczasowy rozumie, że wypełnienie niniejszego formularza rejestracyjnego niezgodnie z prawdą lub w sposób niekompletny może mieć wpływ na rejestrację, oferty pracy z agencji pracy tymczasowej oraz stanowiącą ich podstawę umowę o pracę tymczasową. Ewentualne negatywne dla pracownika tymczasowego lub agencji pracy tymczasowej skutki niezgodnego z prawdą lub niekompletnego wypełnienia formularza rejestracyjnego ponosi w całości pracownik tymczasowy.

Agencja pracy tymczasowej będzie traktowała powyższe dane w sposób poufny. Dane zostaną zapisane w zautomatyzowanej bazie danych agencji pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej działa w tym zakresie w zgodzie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych. Pracownik tymczasowy akceptuje fakt, że w celu pozyskania pracy jego dane tożsamości zostaną przekazane zleceniodawcy za pośrednictwem intranetu VZM Uitzendgroep BV.

Pracownik tymczasowy wyraża jednoznaczną zgodę na zapisanie jego danych oraz na przekazywanie tych danych potencjalnemu pracodawcy-użytkownikowi. Formularz rejestracyjny (wraz z ewentualnym życiorysem) przechowywany jest 4 tygodnie. Okres ten można wydłużyć o kolejne 4 tygodnie. Pracownik tymczasowy wyraża jednoznaczną zgodę na wydłużenie okresu 4 tygodni.

Jeśli pracownik będzie miał podjąć pracę w tym okresie, jego dane będą przechowywane do 7 lat po rozwiązaniu ostatniej umowy o pracę tymczasową.

VZM Uitzendgroep BV, zrzeszone w NBBU, ma obowiązek przestrzegać norm zachowania oraz wymogów dotyczących jakości wynikających z warunków regulacji dotyczącej uznawalności w branży pracy tymczasowej, które podlegają kontroli zgodnie z normą NEN 4400-1.

VZM Uitzendgroep B.V. używa podpisów elektronicznych i dlatego VZM Uitzendgroep B.V. korzysta wyłącznie z adresu e-mail podanego przez pracownika tymczasowego.

W tym celu zostaną również przesłane upoważnienia i umowy do podpisu elektronicznego. Pracownik tymczasowy zostanie poproszony o podpisanie dokumentów podpisem elektronicznym i odesłanie ich. Uważa się, że pracownik tymczasowy zaakceptował umowy, których nie zwrócił w ciągu 14 dni, ale co do których pracownik tymczasowy zdeklarował, że będzie je realizował (na przykład z uwagi na to, że faktycznie będzie pracował u pracodawcy-użytkownika). To samo dotyczy upoważnień.

Na adres e-mail podany przez pracownika zostanie przesłany formularz zmian. Na formularzu zmian pracownik może podać, czy od początku chce korzystać z ulgi przy zaliczce na podatek dochodowy czy też nie. Jeśli pracownik tymczasowy nie zaznaczy, że nie chce, ulga w zaliczce na podatek dochodowy zostanie zastosowana automatycznie. Pracownik tymczasowy może również podać w formularzu zmian, czy chce skorzystać z Holland Zorg. Jeśli pracownik tymczasowy nie korzysta z Holland Zorg, winien on podać dane swojego ubezpieczyciela kosztów leczenia na terenie Holandii.

Wszystkie formularze umowy zostaną sporządzone zarówno w języku niderlandzkim, jak i języku ojczystym pracownika tymczasowego. Pod względem treści dokumenty te są identyczne i zostały przetłumaczone w profesjonalnym biurze tłumaczeń. W przypadku gdy pracownik podpisze jedną z dwóch wersji językowych umowy, jego podpis będzie ważny w stosunku do obu wersji. Formularz oraz umowa w języku niderlandzkim będą wiążące, ponieważ w odniesieniu do umowy obowiązuje prawo holenderskie.

Podpisując niniejszy formularz rejestracyjny składający się z 4 stron, pracownik tymczasowy akceptuje wszystko to, o czym mowa w tym formularzu oraz wszystko to, co w nim wypełniono, w szczególności zaś zgodę na przechowywanie i udostępnianie danych pracownika tymczasowego oraz sposób pracy z elektronicznym podpisem oraz zastosowanie ulgi w zaliczce na podatek dochodowy, chyba że na formularzu zmian zostanie to zdeklarowane inaczej.