Kayıt formu

Yetkin, güvenilir ve hızlı. Hem müşteriye hem de geçici çalışana

1 Kişisel detaylar

Medeni hal:
E-posta adresi, VZM Uitzendgroep B.V. ile geçici işçi arasındaki tüm iletişimde kullanılacaktır. Geçici işçi, bu e-posta adresine daima erişiminin olmasını ve başkalarının bu e-posta adresini kullanamamalarını sağlayacaktır.
 

2 Hollanda’daki adres

 

3 Yurt dışındaki adres

 

4 Maaş vergisi indirimini uygula

 
 
 
 

5 Kimlik verileri

 

6 GBA beyanı

 
 
Evli ise: Eşiniz Hollanda'da mı yaşıyor?
 
 
 
 
 
 
 

7 Banka bilgisi

 

8 Ulaşım

Sürücü ehliyeti:
evet
 
Hayır
 
 

9 Diller

 

10 Geçtiğimiz yıl ödenek aldınız mı?

 
 
 
 

11 Konut

 
 
 
 

12 ET

ET kullanıyor mu?
 
 
 

13 Tatil işi

 
 
 
Öyleyse, hangi günler uygun?
 

14 deneyim

 

Geçici işçi, bu kayıt formunun yanlış ve/veya eksik doldurulmasının geçici istihdam bürosu tarafından yapılacak kayıt ve kendisine önerilecek işler ve bunlara temel oluşturan geçici istihdam sözleşmesi üzerinde sonuçları olacağını anlamaktadır. Kayıt formunun yanlış ve/veya eksik doldurulmasının geçici işçi veya geçici istihdam bürosu açısından olası olumsuz sonuçlarının tüm sorumluluğu geçici işçiye ait olacaktır.

Yukarıdaki bilgiler geçici istihdam bürosu tarafından gizli işlem görecek ve geçici istihdam bürosunun otomatik veri bankasına kaydedilecektir. Geçici istihdam bürosu bu sırada Kişisel Bilgileri Koruma Yasasındaki bu konuyla ilgili hükümlere göre hareket eder. Geçici işçi, kimlik bilgilerinin VZM Uitzendgroep BV intraneti kanalıyla, iş edinilmesi amacıyla müşteriye verilmesini onaylamaktadır

Geçici işçi, bilgilerinin kaydedilmesi ve potansiyel geçici işçi kiracılarıyla paylaşılmasına açıkça izin vermektedir. Kayıt formu (ve varsa öz geçmiş) 4 hafta saklanacak ve bu süre 4 hafta uzatılabilecektir. Geçici işçi 4 haftalık bir uzatmaya açıkça izin vermektedir.

Geçici işçi bu süre zarfında çalışmaya başlayacak olur olmaz, bilgiler son geçici istihdam anlaşmasının bitiminden sonra 7 yıl boyunca saklanacaktır.

NBBU'ya bağlı VZM Uitzendgroep BV, NEN 4400-1 standartları uyarınca kontrol edilen geçici istihdam sektörü içindeki koşul ve tanıma yönetmeliğinden kaynaklanan tüm davranış kuralları ve kalite koşullarına uymakla yükümlüdür.

VZM Uitzendgroep B.V. Dijitalize edilmiş imzalar kutlanır ve bu nedenle VZM Uitzendgroep B.V., sadece geçici işçi tarafından verilen e-posta adresini kullanacaktır.

Bu adrese dijital imza için vekaletname ve sözleşmeler de gönderilecektir. Bu hallerde geçici işçiden belgeyi dijital imzası ile geri göndermesi istenecektir. Geçici işçinin uygulamaya koymakla birlikte (örneğin geçici işçinin yanında çalışmaya başlaması) 14 gün içinde iade etmediği sözleşmelerin geçici işçi tarafından kabul edildiği düşünülecektir. Aynı şey vekaletnameler için de geçerlidir.

Geçici işçinin verdiği e-posta adresine bir güncelleme formu gönderilecektir. Geçici işçi güncelleme formunda, maaş vergi indiriminden yararlanmak isteyip istemediğini belirtebilir. Geçici işçi bunu istemediğini bildirmediği sürece, vergi indiriminin uygulanacağı var sayılacaktır. Aynı şekilde geçici işçi, güncelleme formunda Holland Zorg'dan faydalanmak isteyip istemediğini de belirtebilir. Geçici işçi Holland Zorg'dan faydalanmak istemezse, Hollanda içinde nerede sağlık sigortası olduğunu bildirmelidir.

Tüm form ve sözleşmeler, gerek Hollandaca, gerekse de geçici işçilerin dilinde düzenlenecektir. Belgeler içerik açısından aynı olup, profesyonel bir çeviri bürosu tarafından çevrilmiştir. Geçici işçi iki dilden birine imza atarsa, bu imza, her iki dil için de geçerli olacaktır. Sözleşme ile ilgili olarak Hollanda hukuku uygulanabilir olduğundan dolayı, form ve sözleşmenin Hollandacaları bağlayıcı olacaktır.

Geçici işçi, 4 sayfadan oluşan bu kayıt formunu imzalamak suretiyle bu kayıt formunda belirtilen ve forma doldurulan, özelde bilgilerinin saklanması ve paylaşılması izni ve güncelleme formunda aksi belirtilmediği takdirde, dijital imza ve maaş vergi indiriminin uygulanması ile çalışma tarzına izin vermektedir.